Tronic » Nieuwe artikelen
Tronic: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Tronic

Wiskunde periodieke functies

Wiskunde periodieke functies

Een functie die zichzelf herhaalt na een zeker interval (periode) noemt men een periodieke functie. Iedere dag hebben we te maken met regelmaat en herhaling van de natuur; per etmaal wordt het een kee… Wetenschap / Wiskunde, 10-12-2015

Fourierintegraal bekende signalen

Signalen worden vaak voorgesteld als functie van de tijd. Sommige problemen uitrekenen met tijdfuncties vergt veel werk. Met de Fouriertransformatie kan men een tijdfunctie g(t) ook als frequentiefunc… Wetenschap / Natuurkunde, 30-04-2015

Rick van der Ploeg over beleggen

Op de door Reed Elsevier georganiseerde congressen -Grip op je Vermogen- werden vaak topsprekers uitgenodigd. Wat kunt u het best doen met uw geld om een zeker rendement te halen? Een samenvatting van… Financieel / Diversen, 09-09-2014
Vectoren, inproduct en uitproduct

Vectoren, inproduct en uitproduct

Een vector wordt in de wiskunde gebruikt om een pijl -met een grootte en een richting- aan te geven. Om te kunnen rekenen met vectoren, moeten rekenregels ingevoerd worden, zodat bijvoorbeeld het opte… Wetenschap / Wiskunde, 13-08-2014
Relativiteit en elektriciteit

Relativiteit en elektriciteit

Een stilstaande waarnemer ziet een magnetische kracht rondom een elektrische stroom; een meebewegende waarnemer ziet een Coulombkracht. Hoe komt dat? Bij hele hoge snelheden (lichtsnelheid) geldt: met… Wetenschap / Natuurkunde, 21-07-2014
De Lorentz transformatie

De Lorentz transformatie

De Nederlandse fysicus Lorentz wordt ook wel beschouwd als een van de leermeesters van Einstein. Hij werkte de Galilei transformatie verder uit. Deze transformatie geeft de overgang aan van een stilst… Wetenschap / Natuurkunde, 03-07-2014

Wiskunde Taylor

De Taylorreeks is een methode om een functie f(x) te benaderen rond een bepaald punt (x=xp). De functie f(x) wordt geschreven als som van een aantal afgeleides van f(x); dit noemt men ook wel een poly… Wetenschap / Wiskunde, 25-06-2014
De inhoud van een bol

De inhoud van een bol

De Griekse uitvinder Archimedes -tevens wiskundige- berekende lang geleden als eerste correct de inhoud van een bol. Deze inhoud blijkt samen te hangen met de inhoud van een kegel en de inhoud van een… Wetenschap / Wiskunde, 12-06-2014
Zonnepanelen zelfbouw en installatie

Zonnepanelen zelfbouw en installatie

Energie leveren met zonnepanelen zit in de lift, de markt voor zonnecellen –ook wel photovoltaic systems of PV-systemen genoemd– maakt een flinke groei door. Tegenwoordig is het mogelijk om tegen een… Wetenschap / Techniek, 27-05-2014
De formule van Euler

De formule van Euler

De formule van Euler is volgens sommigen de mooiste vergelijking ooit. Stel het getal j = √-1, dit getal lijkt niet echt lijkt te bestaan, we kunnen geen getal verzinnen waarvoor geldt j ² = -1.… Wetenschap / Wiskunde, 08-05-2014
Schrijf mee!